Pályázati lehetőség


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

Kisapostag Község Önkormányzata elismerve a társadalmi szervezeteknek a település
életében betöltött szerepét, támogatást nyújt ezen szervezetek működéséhez.

l./ A Kisapostag Község Önkormányzata által nyújtott támogatásra pályázatot adhatnak be
azok a non-profit szervezetek, egyesületek, amelyek
– bírósági nyilvántartásba vétele jogerősen megtörtént
– székhelyük Kisapostagon van
– érvényes alapszabállyal, képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal és létrejöttétől
folyamatos tevékenységgel rendelkezik
– tagságuk önkéntes tevékenységét kizárólag közérdekű társadalmi célok
megvalósítására szervezik, elsősorban egészségmegőrzés, szociális tevékenység,
kulturális tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, testvér-
településekkel kapcsolatos tevékenység, természetvédelem, környezetvédelem,
műemlékvédelem, gyermek-és ifjúságvédelem, közrend, közbiztonság védelme, sport,
tömegsport.

2./ A támogatási igényeket pályázati adatlapon kell benyújtani Kisapostag Község
Polgármesteri Hivatala címére. Az adatlap kitöltése nélkül, hiányosan, vagy határidő után
benyújtott, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a bizottság érdemi
vizsgálat nélkül elutasítja.

3./ A pályázati adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető a
www.kisapostag.hu honlapról.

4./ A pályázó szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja, más
szervezetnek nem adhatja át.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról 2011. január 31-ig köteles elszámolni.

5./ A pályázat benyújtásának határideje 2010. február 16.
Egy szervezet csak egy pályázatot adhat be. Hiánypótlásra a pályázat benyújtási határidejét
követő 5 napon belül van lehetőség.

6./ A pályázatok elbírálását Kisapostag Község Képviselő Testülete végzi el, a benyújtási
határidót követő 30 napon belül. Az eredményes pályázókkal az Önkormányzat céltámogatási
szerződést köt.

Kisapostag, 2011. január 31.

Schreiner Béla
polgármester
PÁLYÁZATI ADATLAP