Új óvoda épül Kisapostagon!

2012. október 1-én az oktatási intézményi társulást fenntartó önkormányzat nevében Várai Róbert írta alá azt a Támogatási Szerződést, melyben a MAG Zrt. mint közreműködő szervezet a KDOP-5.1.1.-09-2010-0043 azonosító számú pályázat alapján 99.156.106.- forintot biztosít a 132.208.141.- forint összköltséggel megépülő új kisapostagi óvodára.

A 2013-ra elkészülő szép és modern intézmény – melyet remélhetőleg a gyerekek már az őszi tanévkezdéstől birtokba vehetnek – a Benedek Elek Tagiskola fölötti, jelenleg üres 224 hrsz-ú ingatlanon fog megépülni. Az 50 gyermek elhelyezését biztosító intézmény két csoporttal, valamint tornaszobával fog megépülni, kb. 400 négyzetméteren, biztosítva mindazokat a lehetőségeket, melyek a kor elvárásainak megfelelőek.

Tags: