Hivatal

Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 

Kisapostagi Kirendeltsége

Cím: 2428 Kisapostag, Petőfi Sándor utca 63.
Tel: (25) 506-580, Fax: (25) 506-580

E-mail:jegyzo@kisapostag.hu

Polgármester: Nagy Attila

Telefon: (25) 506-591

Email: nagyattila@kisapostag.hu

Jegyző: dr. Horváth Zsolt

Telefon: (25) 506-580

Email: horvathzs@baracs.hu

Aljegyző: dr. Hegedűs Ágnes

E-mail: hegedusagnes@baracs.hu 

Kisapostagi Kirendeltség ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 8:00 – 12:00 és 13:00-16:00 óra között

Szerda, Csütörtök és Péntek: 8:00-12:00 között

Gyermekjóléti Szolgálat

Molnárné Tüzkő Zsuzsanna fogadónapja

Hétfő: 12:00-16:00

Kedd:12:00-16:00

Csütörtök: 12:00-16:00

Kutrovácz Ákos  falugazdász fogadónapja:

Hétfő: 13:00 – 15:30 óra között

Telefonszám: 30/3394-393

dr. Hegedűs Ágnes aljegyző

 • gyermekvédelem és gyámügyi ügyintézés
 • elsőfokú hatósági ügyek
 • szociális ügyintézés

Fogadónap: minden hétköznap ügyfélfogadási időben

Pivarnyik Anita adóügyi főelőadó

 • helyi adóval kapcsolatos ügyintézés (magánszemély kommunális adója, iparűzési adó)
 • gépjárműadó
 • hagyatéki ügyek (hagyatéki, póthagyatéki leltár felvétele)
 • adó- és értékbizonyítvány kiállítása
 • bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele
 • igazolás működési engedély kiadásáról
 • anyakönyvi igazgatás
 • népesség-nyilvántartás

Jurcsákné Garbacz Erzsébet/Felföldi-Szieber Dominika pénzügyi főelőadó

 • szennyvízcsatorna beruházás érdekeltségi hozzájárulás nyilvántartása
 • számlázás
 • közterület-használati engedély
 • lakossági hulladéktároló edény igénylés
 • házi pénztár kezelése
 • iratkezelés

Arkai Melinda gazdálkodási főelőadó

 • az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos ügyintézés
 • nyilvántartások vezetése, központi adatszolgáltatások teljesítése

 HÁZI PÉNZTÁR

Szerda: 9:00 – 15:00 óra között