Felépítése

Polgármesteri Hivatal és a Posta

Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 

Kisapostagi Kirendeltsége

Cím: 2428 Kisapostag, Petőfi Sándor utca 63.
Tel: (25) 506-580, Fax: (25) 506-580

E-mail:jegyzo@kisapostag.hu

Polgármester: Nagy Attila

Telefon: (25) 506-591

Email: nagyattila@kisapostag.hu

Jegyző: dr. Horváth Zsolt

Telefon: (25) 506-580

Email: horvathzs@baracs.hu

Aljegyző: dr. Hegedűs Ágnes

E-mail: hegedusagnes@baracs.hu 

Kisapostagi Kirendeltség ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 8:00 – 12:00 és 13:00-16:00 óra között

Kedden nincs ügyfélfogadás

Szerda, Csütörtök és Péntek: 8:00-12:00 között

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Molnárné Tüzkő Zsuzsanna fogadónapja

Hétfő: 13:00-16:00

Csütörtök: 8:00-12:00

Kutrovácz Ákos  falugazdász fogadónapja:

Hétfő: 13:00 – 15:30 óra között

Telefonszám: 06-30/375-0627

dr. Hegedűs Ágnes aljegyző

elsőfokú hatósági ügyek

szociális ügyintézés

Fogadónap: minden hétköznap ügyfélfogadási időben

Pivarnyik Anita adóügyi előadó

helyi adóval kapcsolatos ügyintézés (magánszemély kommunális adója, iparűzési adó)

gépjárműadó

hagyatéki ügyek (hagyatéki, póthagyatéki leltár felvétele)

adó- és értékbizonyítvány kiállítása

Jurcsákné Garbacz Erzsébet/ Felföldi-Szieber Dominika pénzügyi előadó

számlázás

lakossági hulladéktároló edény igénylés

házi pénztár kezelése

Arkai Melinda gazdálkodási előadó

könyvelés, az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos ügyintézés

nyilvántartások vezetése, központi adatszolgáltatások teljesítése

HÁZI PÉNZTÁR

Szerda: 9:00 – 15:00 óra között